Vážení občané České a Slovenské republiky, přátelé a kamarádi!

 

28. února 2015 se v Hodoníně sešli na půli cesty vlastenci z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska aby dali hlavy dohromady a postavili se současné bezútěšné situaci, kterými si procházejí naše rodné krajiny. Všeobecná bída, arogance moci vlád obou zemí, ignorance politiků, mediální propaganda masmédií a především veřejnoprávních médií nás dovedla do momentu, kdy jsme se rozhodli definitivně skoncovat se záměry našich loutkových vlád zničit naše země a národy. Zasedání se účastnili zástupci mnoha hnutí, iniciativ a nezávislých médií, kteří se rozhodli zabývat příčinami a řešením současné situace. O zasedání jsme informovali nejen iniciativy, ale také současné politiky, kteří se rozhodli akci ignorovat krom vzácných výjimek. Účastníci sněmu se shodli, že je potřeba společného postupu proti oběma vládám, že je zde nutnost vzájemné podpory nejen napříč hnutími a iniciativami, ale především mezi státy a národy, dále že je nutné stanovení příčin, cílů a především způsobu dosažení těchto požadavků. Příčiny byly popsány, stejně jako možné řešení a byly sepsány tzv. Česko-Slovenské artikuly. Sněm došel k závěru, že již mnohokrát se česká i slovenská veřejnost snažila v minulosti umravnit a usměrnit politiky, ale byla zcela ignorována. Sněm došel k závěru, že nejsme nadšeni z členství v mezinárodních společenstvích, zejména v Evropské unii, NATO a že stále občané obou států cítí křivdu v případě rozdělení Československa, které proběhlo o nás bez nás. Zástupci iniciativ a další hosté se shodli, že nesouhlasíme s domácí i mezinárodní politikou, které naše vlády od rozpadu ČSFR v obou státech prosazují a realizují, že požadujeme nezávislost, sociální jistoty a především lepší podmínky pro život.

 

Od té doby jsme se sešli mnohokrát znova, zejména v Bratislavě dne 29. srpna 2015. Analýzou historických událostí a právních posudků jsme došli k závěru, že ČSFR nebylo nikdy rozděleno, jelikož k tomu Stráského vláda neměla mandát, nebylo dle ústavního zákona vyhlášeno referendum prezidentem, který v té době (Václav Havel) rezignoval. Nikdo nemůže být navíc zbaven občanství proti jeho vůli, což byl další z ústavních zákonů, který byl porušen. Ostatně zákonů v případě rozdělení ČSFR bylo porušeno mnohem více. Anulací rozdělení Československa bychom mohli dosáhnout rychle a efektivně stavu, kterého se (jak se v dobré víře domníváme) většina občanů našich států marně domáhá. ČSFR není ani členem NATO ani členem Evropské unie a také všechny další kroky obou vlád neposvětilo Federální shromáždění, Federální vláda ani Československý prezident. A jelikož de-jure ČSFR stále existuje, je možné jej vskřísit, musíme jen my občané chtít. Nová Federální vláda, kterou bychom rádi po nových svobodných volbách dle pravidel ústavy ČSFR rádi uvedli v úřad, by mohla určit která rozhodnutí hodlá uznat a která ne. Rozhodli jsme se proto vyzvat občany České a Slovenské republiky k vyhlášení občanského odporu dle čl. 23 Listiny základních práv a svobod, stejně tak jako dle čl.23 Listiny základných práv a slobôd a stejnojmenného ústavního zákona ČSFR a k přihlášení se k občanství České a Slovenské Federativní republiky, která nikdy nebyla ukončena a jejíž existence de-jure trvá. My, občané Čech, Moravy, Slezska a Slovenska jsme se rozhodli využít tohoto historicko-právního excesu ke konečnému nastolení řádu a pořádku v našich zemích.

 

Na Bratislavském sněmu byli ustanoveny Organizační, Právní a Branné výbory Projektu Československo, byly vytvořeny stránky, veřejné diskusní fórum a byl navržen taktický plán dosažení našich cílů. Postupně budeme vytvářet soustavný a organizovaný tlak na vlády obou republik tak aby došlo ke složení jejich mandátů, k vypsání voleb dle pravidel zákonů ČSFR, vytvoření nové Federální vlády, která vyhoví většinovým požadavkům občanů, zejména realizace referenda o rozdělení České a Slovenské Federativní republiky. Postupně začneme spojovat síly s dalšími spolky, hnutími a iniciativami s cílem dosažení našich cílů. Vyzýváme všechny občany ČR a SR, všechny iniciativy, hnutí, politické strany, skupiny a spolky aby podpořili Projekt Československo​. Děkujeme za podporu a hlavně nás podpořte svojí účastí na demonstracích, protože bez vaší podpory se nic nezmění! Spojme se ke společnému postupu, všichni lidé, hnutí, iniciativy a dejme v jeden den všichni nahlas najevo, že chceme zpět to co nám bylo sprostě ukradeno, dejme nahlas vládám ČR a SR vědět, že odmítáme současnou politiku a že chceme být opět suverénní a nezávislý stát! Hodláme připravit a domluvit napříč oběma státy, všemi iniciativami a hnutími generální protest, proto sledujte aktuality a zapojte se!

Prohlášení občanů ČSFR

My, občané Čech, Moravy, Slezska a Slovenska vyhlašujeme občanský odpor a občanskou neposlušnost vládám České a Slovenské republiky dle čl.23 listiny základních práv a svobod České republiky stejně tak jako dle čl.23 Listiny základných práv a slobôd Slovenskej republiky a hlásíme se k odkazu Československa a k občanství České a Slovenské federativní republiky. Rozdělení našich států chápeme jako zločin nejen proti tuzemským, ale také proti mezinárodním zákonům a proto považujeme rozdělení federativní republiky jako neplatné. Rozdělení republiky bez našeho souhlasu považujeme za nemorální, stejně tak jako současnou formu domácí a zahraniční politiky, které jsou v rozporu s vůlí lidu České i Slovenské republiky. Stejně tak považujeme za neplatné další kroky, které učinily vlády ČR a SR bez souhlasu a vědomí federálních orgánů státní moci a považujeme je také za neplatné. Žádáme tímto také vlády ČR a SR aby respektovaly naše svobodné rozhodnutí a nebránily demokratickému procesu narovnání stavu a obnovení Československého státu.

 

Já, občan České / Slovenské republiky se připojuji k tomuto prohlášení, vyhlašuji odpor a občanskou neposlušnost orgánům státní moci, hlásím se k občanství ČSFR a zde jako důkaz své svobodné vůle a přesvědčení připojuji svoje jméno, podpis a osobní údaje.

Důležitá sdělení
Aktuality
Archiv
Příspěvky se připravují
Zůstaňte s námi...
Zatím žádné tagy
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now